GruppanropRG220

Effektiv ledning och samverkan kräver anrop till dynamiska grupper eller till vald enhet utan begränsad räckvidd. Vi erbjuder effektiv och säker radio kommunikation med standard enheter, mobiler, tablets och datorer till dynamiska grupper. Med ett knapptryck på en enhet eller tillbehör anropas en eller flera i en grupp eller ledningscentral.

Gruppsamtal

Krissituationer eller dialoger är ofta mer lämpade för uppkoppling med grupp- eller direktsamtal. Vi erbjuder flexibel kommunikation med hög kvalitet till grupp, plats eller individ.

Styrning och distribution av samtal och anrop

Tillgänglighet eller kompetens kan ge behov av hantering och styrning av inkommande anrop och samtal. Vi säkerställer att kommunikationen etableras till rätt grupp, plats eller individ med hjälp av automatik eller interaktiv kommunikation. Vi hanterar även alternativ distrubition av samtal eller information med vänteköer eller vidarebefordran via sms, email, eller annat media.

map

Positionering och uppföljning

För överblick av position och uppföljning av kommunikation erbjuder vi positionering av enheter direkt på karta eller via koordinater, samt efteruppföljning av sparade anrop.

Övervakning och larm

Vid ensamarbete eller utsatta situationer kan finnas behov vid övervakning eller personlarm. Vi erbjuder direktlarm till grupp eller ledningscentral från enhet via knapptryckning, “man-down” larm vi inaktvitet eller övervakning på tillgänglighet av enhet eller arbetare. Larm kan skickas vidare med samtal, sms, email för upplysning om position mm

HD ljud – hög kvalitet

Vi eftersträvar att leverera kommunikationen över IP med bästa kvalitet. Vid val av enheter som stöder HD ljud (codecs) erbjuder vi hög kvalitet långt bättre än traditionell telefoni eller analog radio.

Kryptering och säkerhet

Vi levererar kommunikation med kryptering och full säkerhet för att kunna leverera över publikt internet och mobilt datanät.

Anpassade tillbehörPrint

Ingen tjänst är bättre än sin svagaste länk. Vi provar ut anpassade tillbehör som telefoner, headsets, monofoner och vid behov även egentillverkade för professionellt bruk. Stryktåliga telefoner och tillbehör med knappar för att vara lätta att hantera och tåla “tuffa” miljöer.

Operatör med hög tillgänglighet och komplett support

Vi levererar våra tjänster i från eget datacenter och tar fullt ansvar för tillgänglighet och ger komplett support utan mellanhänder. Pushtalk är registrerad operatör hos Post- och Telestyrelsen (PTS).

Snabbt och enkelt utan stora inledande investeringar

Våra tjänster levereras som abonnemang utan längre bindningstider och i de flesta fall med standard utrustning över internet. Detta ger en naturlig “nöjd-kund-garanti” och innebär också att det går fort att komma igång utan stora ledtider eller kostnader.

System integration och anpassning

Vi levererar i största möjliga mån etablerade tjänster för att få ner kostnader och starttider för kunden, men kan erbjuda anpassade lösningar och/eller integrerade med kundens övriga system.

 

Share Button