Köp- och leveransvillkor

 • Leveranstider
  Pushtalk Group Communication AB (nedan benämnd PGC) lagerhåller de flesta av de produkter som finns på denna hemsida. Leveranser sker normalt inom 1-3 dagar efter beställning. Beroende på vilket Betalningsalternativ och Fraktsätt som används innebär det att leveransen finns hos kunden normalt inom 2 – 5 dgr efter beställning, givet att kunden har meddelat rätt leveransadress. Avvikelse från normal leveranstider meddelas kund via epost (förutsatt att rätt epost-adress har meddelats PGC).
  Kund har rätt att häva köp vid försening utan extra kostnad.
 • Priser
  Alla priser anges på hemsidan i SEK både med och utan moms.
 • Beställning
  Varor och tjänster beställs via hemsidan, via fax, e-post eller telefon via 08-5000 8900.  Vi förbehåller oss rätten att logga kundens IP-nummer vid beställning över internet/epost.
 • Betalningsvillkor
  Våra betalningsmetoder är mot faktura eller mot postförskott. Personer under 18 år får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.
  Betalningsmetod Konsument
  Konsumenter (privatpersoner) betalar i förskott alternativt mot postförskott. Vid förskottsbetalning betalas hela fakturans belopp in till angivet bankgiro hos PGC, som referens anges fakturanumret. Vid postförskott betalas hela beloppet vid leverans/uthämtning.
  Betalningsmetod Företag
  Företag, organisationer, kommuner och statliga verk kan efter godkänd kreditkontroll handla mot faktura. Vi förbehåller oss rätten att från fall till fall anpassa fakturans kredittid. I vissa fall innebär det att hela fakturan måste betalas i förskott till angivet bankgiro hos PGC, som referens anges fakturanumret.
  Företag kan även betala mot postförskott vid uthämtning/leverans.
 • Fraktsätt
  PGC använder UPS och PostNord Logistics som speditörer för att hantera gods och försändelser. Till företag skickas i normalfallet UPS Express Saver och till konsument oftast via PostNord MyPack. Fraktkostnaden är en fast summa om 100 SEK exkl moms per försändelse för företag och 100 SEK inkl moms för konsument. I vissa sällsynta fall (t ex till vissa avlägsna delar av Sverige/Norge) kan extra frakt behöva tas ut.
  UPS Express Saver levereras alltid dörr-till-dörr till en angiven bemannad adress dagtid. Om leveransen inte kan utföras görs ytterligare 2 försök senare. Därefter skickas försändelsen tilllbaka till PGC.
  PostNord MyPack levereras till kundens närmaste utlämningsställe där kunden själv får hämta ut paketet, i normalfallet mot postförskott. PostNord aviserar försändelsen med en avi som skickas hem till dig och/eller via SMS.
  Om beställda varors leveranstid skiljer sig åt avsevärt kan leveransen delas upp genom kundens godkännande.
 • Transportskada
  PGC tar ansvar för varor som skadas eller kommer bort under leverans till kund. Om varan är synligt transportskadad måste detta meddelas speditören samt PGC.
 • Outlösta försändelser
  Vi förbehålller oss rätten att debitera kund för fraktavgifter som uppstår dennes outlösta försändelser. Avgifter är här såväl OGC fulla fraktavgifter samt speditörens avgifter för returfrakt till PGC.
 • Ångerrätt 
  Du har 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen, när du handlar varor och tjänster på distans. Ångerrätten löper från den dag du tar emot varan. Du har rätt att försiktigt undersöka produkten, men för att kunna ångra köpet måste den vara i väsentligt oförändrat skick. Detta gäller även alla eventuella tillbehör till produkten. Varan returneras till PGC inom 14 dagar från det att ni tagit emot varan. Det ska tydligt framgå från leveransen vem som är avsändare och att du åberopar ångerrätten. Om varan inte är i väsentligt oförändrat skick så godkänns inte returen. När du returnerar en vara till oss så är det du som kund som ansvarar för godset. Det är mycket viktigt att du packar ner varan noga så att inte varan eller förpackningen skadas. Använd aldrig originalförpackningen som yttre emballage för då skadas den. Vid godkänd retur krediterar PGC er för varans värde, exklusive ursprungliga fraktkostnaderna, postförskottsavgift m.m. Returfrakten från er till PGC betalar ni. Om varan skickats mot faktura krediteras fakturan omgående. Om varan har betalats i förskott t.ex. med kreditkort eller bankinsättning återbetalas beloppet inom 30 dagar.
 • Garantier
  PGC ansvarar enligt garantin för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. De flesta produkter i vårt sortiment omfattas av 1 till 2 års garanti, men även längre garantitider kan gälla vissa produkter. Information om garantitiden anges vid respektive produkt. Om ingen information om garantitid anges så gäller 1 år. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då rätt att i första hand kräva att varan repareras, men även utbyte kan komma att ske om kostnaden för reparation blir oskäligt hög.
  Fel som beror på följande orsaker omfattas inte av garantin:
  – en olyckshändelse efter det att du har fått varan,
  – vanvård,
  – onormal användning,
  – att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar
  Om en garantiskada uppstår, måste du alltid kontakta PGC innan returförfarandet. När du kontaktar oss vill vi att du uppger ditt fakturanummer, produktens serienr och/eller IMEI-nr. PGC ordnar därefter med en förskottsbetald returfraktsedel.
 • Reklamation vid konsumentköp
  När du handlar som privatperson gäller alltid konsumentköplagen, som ger dig 3 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, dvs att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som konsument som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början. Om det mot förmodan uppstår ett fel i din produkt hjälper vi dig att få detta åtgärdat. Mer om konsumentköplagen kan du läsa på www.konsumentverket.se
  Om en skada uppstår, kontakta alltid PGC först, så hjälper vi er med returförfarandet. När du kontaktar oss vill vi att du uppger ditt fakturanummer, produktens serienr och/eller IMEI-nr. PGC ordnar därefter med en förskottsbetald returfraktsedel.
 • Reklamation vid företagsköp
  När du handlar genom ett företag eller använder ett företagsnamn på kvittot är det köplagen som gäller. Enligt denna lag har köparen 2 års reklamationsrätt. För att ett fel skall täckas av reklamationsrätten ska det vara ursprungligt, dvs att det har funnits i produkten från början. Vid en reklamation är det du som köpare som ska påvisa och göra det sannolikt att felet har funnits i produkten från början.
  Om en skada uppstår, kontakta alltid PGC först, så hjälper vi er med returförfarandet. När du kontaktar oss vill vi att du uppger ditt fakturanummer, produktens serienr och/eller IMEI-nr. PGC ordnar därefter med en förskottsbetald returfraktsedel.
 • Utebliven betalning
  Om en faktura inte betalas i tid så skickar vi ut en påminnelse till beställarens epost-adress. Påminnelseavgift 50:- samt dröjsmålsränta på 12% tillkommer från förfallodagen. Om inte betalning har inkommit inom 7-dagar efter det att vi skickade ut påminnelsen kommer ärendet att skickas vidare till inkasso. En förseningsersättning om 400:- utgår i samband med att ärendet lämnas vidare till inkasso. Alla varor förblir PGC´s egendom tills full betalning erlagts.
 • Tillgänglighet vid kontakt via e-post och telefon
  Om du har frågor gällande ångerrätt, reklamationer, garantier samt köp och beställning ber vi er kontakta oss helst på info@pushtalk.se alternativt 089-5000 8900. Frågor som skickas in via e-post besvaras senast nästföljande vardag.
 • Personuppgifter
  Alla personuppgifter som du lämnar till PGC hanteras med största respekt för er integritet. Vårt sätt att samla och lagra information följer Personuppgiftslagen, SFS 1998:204. Lagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. Uppgifterna behandlas av PGC för administration och fakturering samt för att PGC skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefonnummer etc samt uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller dylikt.
  – Personuppgifterna skyddas mot externa intrång
  – Som kund har du rätt att begära utdrag av registrerade uppgifter
  – Som kund har du rätt att begära ändring av registrerade uppgifter
  – Som kund har du rätt att begära att uppgifterna raderas.
  Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierad samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig via en länk i e-postmeddelandet. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.
  Vi förbinder oss att inte på något sätt lämna ut eller sälja vidare de personuppgifter som vi inhämtar från våra kunder. Vi inhämtar bara den information som vi behöver för att kunna behandla din order och informationen används bara av oss själva samt de partner vi använder för att kunna genomföra köpet. Exempel på partners är UPS, PostNord Logistics samt banker.
 • Tvist
  Vid tvist där köparen är privatperson är vår policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.
 • Force Majeure
  Butiken är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.
 • Övrigt
  Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, felaktigt publicerade priser, specifikationer och tekniska data.
 • Växel
  08 – 5000 8900

 • Besöks- och leveransadress
  Pushtalk Group Communication AB

  Wenner-Gren Center
  Sveavägen 166, 4tr
  113 46 Stockholm
 • Postadress
  Pushtalk Group Communication AB
  Box 23004
  104 35 Stockholm
 • Organisationsnummer
  556540-2863
 • VAT-nr
  SE556540286301
Share Button