Ny grafisk profil

Vi ändrar grafisk profil och uppdaterar digital media och marknadsmaterial. Detta sker nu i samband med att vår nya tekniska plattform är på plats och vi går ut till gamla och nya kunder med nya tjänster. Vi finns nu på även twitter, facebook och linkedin.

Share Button