Stöd för Open Mobile Alliance

Pushtalk uppgraderar och stödjer telefoner kompatibla med OMA (Open Mobile Alliance).

Share Button